LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
bus č. 188, 193, metro C – stanice Pankrác
1 stupeň (15 tříd) | 2 stupeň (10 tříd)
celkem žáků (656)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


  • mezinárodní spolupráce – zapojení školy 
    do mezinárodních projektů, 
  • školní časopis, 11 interaktivních tabulí, 10 jazykových učeben, systém kurzů pro přípravu na složení mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce Starters, Movers, KET, PET, FCE a CAE,
  • prevence bezpečnosti, protidrogová: seznamovací víkendy,akreditované programy MŠMT, přednášky, semináře, celoškolní  Den bezpečí aj.