LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
metro C, bus 188, 121, 193, 118
1 stupeň (241 tříd) | 2 stupeň (124 tříd)
celkem žáků (619)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

Škola má titul „Světová škola“, učí na ní Matematický Ámos 2015, představuje jedinečné propojení předškolního, základního a středního vzdělávání. Nabízíme výuku šesti cizích jazyků, máme centrum poradenských služeb, pracuje u nás Žákovský parlament a Studentská rada.

  • adaptační pobyt pro žáky 6. tříd při přechodu na 2. stupeň a pro 1. ročníky střední školy
  • pravidelná externí evaluace výsledků vzdělávání
  • bezpečná škola, zdravá škola, zelená škola