LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
MHD zastávka 150 m od školy
1 stupeň (246 tříd) | 2 stupeň (96 tříd)
celkem žáků (342)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Povinná výuka plavání ve 4. a 5. ročníku, základní nepovinné plavání od  přípravného do třetího ročníku.
  • Školní poradenské centrum (centrum poskytuje individuální podporu integrovaným žákům i žákům zařazeným v inkluzivním vzdělávání na základě vypracovaného IVP)
  • Péče o talentované žáky, kterým je upraven IVP.  Výuka FIE ( Feursteinovao instrumentální obohacování). Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce škol a sportovních oddílů v rámci projektu ERASMUS