LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Metro „Budějovická“, stanice autobusů z okrajových částí Prahy
1 stupeň (314 tříd) | 2 stupeň (201 tříd)
celkem žáků (515)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Škola po rekonstrukci, nadstandardní vybavení
  • Cca 30 zájmových kroužků
  • Angličtina s rodilým mluvčím na 1.stupni nad stanovenou výuku vzdělávacím programem (projekt ve spolupráci s Jazykovou školou Akcent)