LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Bus č. 293, 170, 135, 136, 213 zast. Lešanská
1 stupeň (483 tříd) | 2 stupeň (252 tříd)
celkem žáků (741)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Školní vzdělávací program „Otevřená škola“, speciální pedagožka, asistenti pedagogů, zapojení zahraničních studentů do výuky jazyků, ekologické a socializační programy, školní zahrada jako součást výchovných a vzdělávacích aktivit, školní časopis, žákovský parlament, hra "Spořilov", Klub přátel školy