LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Metro C (Vyšehrad), tramvaj 7, 18, 24 (Divadlo Na Fidlovačce)
1 stupeň ( tříd) | 2 stupeň ( tříd)
celkem žáků (218)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Řetězové provádění žáků 8. a 9. třídy na některém českém zámku
  • Ornitologická stezka v prostoru školy
  • Třída „Začít spolu“
  • Druhý cizí jazyk již od 6. ročníku