LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
BUS 118, 135, 138, 293, Tram 6, 11
1 stupeň (219 tříd) | 2 stupeň (116 tříd)
celkem žáků (335)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Fakultní škola Pedf UK, Škola udržitelného rozvoje
  • vstřícné a přátelské školní klima, nadstandardní vybavení školy
  • genetická metoda čtení, projektové týdny, oborové dny