LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Metro Kačerov, 118, 170, 150, 139, 196, 606 Bus zastávka V Zápolí, Pod Dálnicí, Jemnická a Vyskočilova,
1 stupeň (220 tříd) | 2 stupeň (170 tříd)
celkem žáků (390)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha
  • Škola zařazena do sítě škol podporujících zdraví, projekt ovoce do škol, školní mléko, pitný režim, kurzy se zaměřením na zdravé vztahy v dětském kolektivu, fungující systém prevence rizikových jevů, inkluzivní vzdělávání
  • Škola s nadstandardní moderní výukou i vybavením, interaktivní tabule ve všech třídách, podpora projektového vzdělávání, možnost složení mezinárodních zkoušek z anglického jazyka KET, PET, výuka výtvarných a digitálních technologií, pořádání výstav žákovských výtvarných prací, pravidelné úspěchy v celostátních fotografických soutěžích, pořádání plenérů, venkovní hřiště s atletickým oválem a certifikovaným hřištěm s atestací FAČR