LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Výborná – metro C - Pankrác
1 stupeň (145 tříd) | 2 stupeň (97 tříd)
celkem žáků (242)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Speciální program zájmového vzdělávání pro nejmenší (1.-2.tř.) – „relaxík“
  • Přestávková herna pro žáky 1. Stupně
  • Pilotní škola projektu „dietní stravování“
  • 40 let tradice rozšířené výuky tv, spolupráce s kluby
  • Unikátní program pro přechod dítěte z mateřské školy
  • Podpůrný program pro sociálně slabé
  • Speciální taneční/baletní sál pro zájmové vzdělávání
  • Zotavovací pobyty se sportovním zaměřením