LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Bus 118, 170, 196, 197 Tram 3, 17, 21
1 stupeň (198 tříd) | 2 stupeň (105 tříd)
celkem žáků (303)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE
  • malá škola ve velkém městě, bezpečné klima s přátelskou atmosférou;
  • pravidelné komunitní akce pro rodičovskou veřejnost;
  • světlé, prostorné třídy, interaktivní tabule, odborné učebny;
  • anglický klub s rodilými mluvčími pro děti každé odpoledne;
  • projekt Edison (výuka zahraničními studenty ve škole);
  • fakultní škola PedF UK.