LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
tram č. 18, 7, 6, 24, 11 (zastávky Nuselská radnice, Palouček, Nám. bří Synků, Otakarova); bus č. 193; metro C – stanice Vyšehrad nebo stanice Pražského povstání
1 stupeň ( tříd) | 2 stupeň ( tříd)
celkem žáků (420)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Jsme „Školou podporující zdraví“ a řídíme se kurikulem doporučeným Státním zdravotním ústavem. Klademe důraz nejen na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství, ale také na zásady správné výživy.
  • Nenecháme nikoho na holičkách. Žákům nabízíme logopedickou pomoc, hodiny zdravotní tělesné výchovy, speciální výuku českého i cizího jazyka. Náš integrační program startuje již po zápisech do prvních tříd a končí  na konci deváté třídy. Na škole působí školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence).

A naši žáci?

Na prvním stupni mají dramatickou výchovu; dostávají nejen známky, ale i slovní hodnocení a hodnocení přístupu k předmětu (třeba 1A); čtení si osvojují genetickou metodou; mohou se protáhnout na ranní rozcvičce; účastní se projektových a oborových dní; osvojují si prezentační a komunikační dovednosti; odpoledne navštěvují školní klub a vybírají si z rozsáhlé nabídky kroužků našeho Klubu volného času; mohou se podílet na práci školního parlamentu; do světa matematiky vstupují metodou prof. Hejného; půjčují si zajímavé knihy a časopisy ve školní knihovně; učí se; ve školní jídelně si vybírají ze dvou jídel a několika nápojů; jezdí na výměnné jazykové pobyty do zahraničí, na školy v přírodě a exkurze.