LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
zastávka Pod Jezerkou bus č. 124, č. 139, č. 188; tram č. 6, 11
1 stupeň ( tříd) | 2 stupeň ( tříd)
celkem žáků (370)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • ZŠ Mendíků získala v roce 2015 titul Ekoškola
  • jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
  • jsme základní škola s mateřskou školou
  • celoroční pravidelné návštěvy předškoláků s přípravou na nástup do 1. ročníku
  • půjčování lyžařského vybavení zdarma pro žáky školy
  • zájmové kroužky organizované školní družinou zdarma pro žáky školní družiny
  • interaktivní tabule v kmenových třídách 1. ročníků (celkem 6 interaktivních tabulí)
  • moderní multifunkční učebna s interaktivní tabulí a chemickou laboratoří
  • organizování společných projektů pro žáky a rodiče (Sobota u Mendíků, Expedice Mendík, Pomocná ruka rodičům předškoláka, celoškolní projektová vyučování)