LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
BUS 124, 150, 139, 196, 188, tram 11, 6
1 stupeň (310 tříd) | 2 stupeň (250 tříd)
celkem žáků (560)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

 • Fakultní škola Univerzity Karlovy
 • značka Škola pro demokracii
 • značka Rodiče vítáni
 • Akademický klub pro nadané žáky
 • Celoroční Školička Agáta pro předškoláky
 • Školní parlament
 • Preventivní Peer program
 • Nadstandardní vybavení ICT
 • Odpočinkové a herní zóny po celé škole
 • Testování žáků SCIO testy
 • Ovoce do škol
 • Školní bufet
 • Mezinárodní dny ve školní jídelně
 • Helphands - projekt doučování mezi žáky