LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
Metro C – stanice Pankrác, bus č. 188
1 stupeň (297 tříd) | 2 stupeň (105 tříd)
celkem žáků (402)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Pohybově – dramatické třídy, třídy s prvky Montessori, od 1. třídy výuka anglického jazyka, adaptační program pro předškoláky, přípravná třída, speciální pedagog
  • 6 interaktivních tabulí, 2 učebny ITC, školní časopis „Okolík“, přednášky, semináře, projektové týdny, prevence bezpečnosti, akreditované programy MŠMT, Výuka IT programu pro 1. stupeň Mount Blue (psaní deseti) a pro 2. stupeň Edu-learning (Word ,Excel, Power Point), každý žák může získat znalostní certifikát.