LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
MHD bus 118, 124 z metra Budějovická
1 stupeň (213 tříd) | 2 stupeň (142 tříd)
celkem žáků (355)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • ŠKOLNÍ KLUB – pro žáky mezi dopolední a  odpolední výukou – možnost  aktivit v klubu – ping-pong, kulečník, stolní hokej, venkovní aktivity v zahradě školy
  • ŠKOLA NANEČISTO – přípravný adaptační kurs pro budoucí prvňáčky
    • termíny v I.pololetí 2015/2016 – 11.11., 9.12. 2015, 13.1.2016
    • termíny v II.pololetí  2015/16 – 16.3., 27.4., 8.6. 2016
  • od 1.9.2016 bude ve škole alternativní výuka pro 1.stupeň - Montessori
ŠKOLA MÁ STUPŇOVITOU POSLUCHÁRNU S PLAZMOVOU OBRAZOVKOU PRO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK, BESED, KONFERENCÍ, KONCERTŮ.
  • Škola organizuje Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, letní tábor Jeremín.