LOKACE DOSTUPNOST, PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

bezbariérovosttělocvičnavenkovní hřištěsamostatná učebna ICTškolní družinazájmové kroužkyelektronické objednávání obědůvýběr z několika jídel
dopravní dostupnost
BUS č. 124, 205 (zastávka Na Planině)
1 stupeň (213 tříd) | 2 stupeň (117 tříd)
celkem žáků (330)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

přípravná třídaškolní psychologvýuka cizích jazyků nad stanovený rámecjazykové pobyty v zahraničíalternativní zaměřeníškola v přírodělyžařský výcvikvýuka plavání
rozšířená výuka jazyků
aktuální zpráva České školní inspekce
(také k nahlédnutí na ÚMČ Praha 4-OŠ)

ZAJÍMAVOSTI


ZAJÍMAVOSTI O ŠKOLE

  • Škola je organizátorem obvodních kol odborných soutěží v matematice a fyzice (Pythagoriáda, matematická a fyzikální olympiáda, Archimediáda)
  • Úzké propojení s Gymnáziem Milady Horákové, sídlícím v témže areálu (pořádání společných akcí zaměřených na novodobou historii, např. Týden novodobých dějin)
  • Pěvecký sbor Planina – adventní a velikonoční koncerty pro veřejnost, letní festival Planina Open Air, další umělecky i sportovně zaměřené kroužky, mikulášský Čertův pytel, Planinské vánoční a velikonoční trhy, Jarní kutálení (soutěž pro nejmladší žáky)